BOMA PARKET
menu podlahy
PODLAHY
Napište nám
Cena
Název
Jak pracovat s podlahářskou bruskou

1. Příprava podlahy pro brusné práce

Nově položené parkety

Pro docílení optimálního vybroušení musí být podlaha před začátkem brusných prací čistá – bez prachu apod. Uvolněné parkety musí být upevněny k podkladu.

Renovace starých parketových a jiných dřevěných podlah

Při renovaci parketových nebo jiných dřevěných podlah je nutno zapustit případně vyčnívající hřebíky, aby se zabránilo poškození brousícího prostředku nebo vzniku jisker (nebezpeč í vznícení se brusného prachu). Jsou-li spáry mezi jednotlivými parketami (palubkami) širší než 2-3 mm, je nutno je vyplnit lištami. Příliš široké spáry se obtížně vytmelují. Pro opracování okrajů a rohů je třeba demontovat okrajové lišty a zejména veškeré hřebíky, kterými byly připevněny k podlaze.

Broušení dřevěných podlah podle vzoru pokládky prvků dřevěné podlahy

 • Průpletový vzor (mozaiky, vlysové a jiné parkety): U tohoto vzoru pokládky parket je nutno všechny pracovní úkony provádět pod úhlem 45 stupňů, aby se zabránilo výbrusu měkčích částí dřeva. Konečná broušení jsou vhodná provádět talířovou bruskou (obr. 11, 12, 15).
 • Rybinový vzor a jiné, pokládané pod úhly 45 až 60 stupňů nebo 120 stupňů (vlysová podlaha, vícevrstvé parketové dílce a jiné): U těchto vzorů pokládek prvků dřevěné podlahy se brousí pod úhlem 45 stupňů. Konečná broušení provádět talířovou bruskou (obr. 11, 12, 15).
 • Řemenový vzor (vlysové parkety, mozaiky, palubky, vícevrstvé parketové dílce a jiné): Podlahy se vzorem pokládky na řemen a palubky je nutno všechny pracovní postupy, až na jemné broušení, provádět pod úhlem 7 – 15 stupňů. Jemné broušení probíhá po směru let dřeva. Konečná broušení provádět talířovou bruskou (obr. 1, 15).
 • U konkávně deformované (zkorýtkovatělé) palubkové podlahy, jejíž jednotlivé prky vykazují velmi silné výškové rozdíly (přesahy), by se mělo pro vyrovnání jako první provést broušení ve směru textury dřeva, aby se podlaha zhruba srovnala. Pak lze začít s jednotlivými diagonálními výbrusy. Konečná broušení provádět talířovou bruskou (obr. 1).

 2. Správná volba pořadí zrnitosti

obr. 1 Vyrovnání palubkových a prkenných podlah

Abychom u dřevěné podlahy zvýraznili její přirozenou krásu, je nezbytné její optimální vybroušení.

Počet kroků broušení a sled zrnitosti brusiva závisí u nově pokládaných parket na velikosti a množství výškových přesahů mezi jednotlivými prvky, stejně jako při renovacích na stupni znečištění a nerovnosti.obr. 2 Konstrukce brusných prostředků na podložce

Dodržení sledu zrnitosti velmi důležité. Brusivem s hrubým zrnem se odstraní znečištění a výškové přesahy, až se docílí rovného povrchu. Následující výbrusy brusivem s jemnější zrnitostí, pak slouží pouze k odstranění stop po hrubém broušení. Po použití brusiv s hrubou zrnitostí by se neměla vynechat více než jedna zrnitost, jinak se sotva podaří odstranit stopy po předešlém broušení nebo jen s velkým úsilím. Běžně se pracuje s tímto sledem zrnitostitoho důvodu je třeba pokusit se začít při prvním kroku broušení s co nejjemnější možnou zrnitostí, aby po něm zůstaly co nejmenší stopy. Proto se může případně broušení s hrubou zrnitostí uspořit, což pozitivně ovlivní jak kvalitu práce, tak i materiálovou a časovou nákladnost.

obr. 3 Běžně se pracuje s tímto sledem zrnitostiobr. 4 Sled zrnitosti při broušení parket.obr. 5 Při příliš velkých skocích ve sledu zrnitosti neodstraníte stopy po hrubším brusivuobr. 2 Konstrukce brusných prostředků na podložceobr. 6 Spotřeba času a obrus při pořadí brusiva P40-60-80.obr. 7 Úběr a časová náročnost se sníží, když brousíte podlahu zpočátku brusivem P60 místo P40.

Hrubý brousící prostředek je dražší než jemný!

3. Důležité pokyny pro práci s pásovou bruskou

obr. 8 Velikost přesahu brusných drah lze ovlivnit brus.

Přesah brusné dráhy s ohledem na obrus (úběr)

Brusná dráha je chod vpřed a chod vzad po dané dráze. Úběr materiálu je v podstatě dán šířkou záběru brusného válce mezi jednotlivými brusnými drahami a lze jej proto silně ovlivnit.

Nastavení brusného tlaku s ohledem na sled zrnitosti

Brusný tlak by se měl přizpůsobit pořadí zrnitosti a snižovat se zjemňováním zrnitosti. Kroková rychlost by se měla přizpůsobit pořadí zrnitosti a stoupat se zjemňováním zrnitosti.
U stroje BELT lze pomocí regulátoru přítlaku brusného válce nastavit brusný tlak ve třech stupních vysoký, střední nebo nízký.

obr. 9 Brusný tlak by se měl přizpůsobit pořadí zrnitosti a snižovat se zjemňováním zrnitosti.

Nastavení přítlaku je dáno výškovou polohou kolíku regulátoru v jeho kulise:

 • Horní poloha › lehký přítlak (jemné brusivo P80 ÷ P150) = 23 kg
 • Střední poloha › střední přítlak (středně hrubé brusivo P40 ÷ P60) = 27 kg
 • Dolní poloha › vysoký přítlak (hrubé brusivo P16 ÷ P36) = 32 kg

obr. 10 Kroková rychlost by se měla přizpůsobit pořadí zrnitosti a stoupat se zjemňováním zrnitosti.

Kroková rychlost

 • Kroková rychlost (pohyb s bruskou po podlaze) s ohledem na pořadí zrnitosti
 • Kroková rychlost by měla být rovnoměrná a ne příliš pomalá!
 • Krokovou rychlostí je ovlivněn brusný výkon!
 • Čím jemnější je zrnitost, tím větší kroková rychlost.

4. Začátek brusných prací

obr. 11 Dodržujte měr broušení pásové nebo válcové brusky zleva doprava

Jak je patrno, mělo by se s pásovou nebo válcovou bruskou brousit vždy zleva doprava. Tak jede boční pojezdové kolečko vždy po vybroušené ploše. Tímto pracovním postupem je podlaha po každém výbrusu rovnější a zabrání se tím jejímu zvlnění.

Brusná dráha odpovídá chodu vpřed a vzad stejnou stopou bez přesahu šířky brusného válce.

Efektivní šířka záběru brusného válce (tzv. šířka brusného válce bez přesahu brusných drah) by neměla překročit 85%.

Změna směru pojezdu brusky by mě la ležet v méně osvětlených částech místnosti. Při změně směru je nutno včas nadzvednout brusný válec od podlahy, aby se zabránilo probroušení. Pro zamezení zbytečných probroušení (rýh) by se měla měnit počáteční poloha brusných drah mezi jednotlivými kroky broušení.

Broušení plochy

obr. 12 Pracovní postup při broušení.obr. 13 Brusný sled u nových parket.obr. 14 Brusný sled u starých, silně ušpiněných parket - renovace.

obr. 12 Pracovní postup při broušení.
obr. 13 Brusný sled u nových parket
obr. 14 Brusný sled u starých, silně ušpiněných parket - renovace.

 • Veďte stroj mírným, pokud možno stejnoměrným tempem.
 • Zpětné broušení by mělo být prováděno ve stejné stopě jako broušení vpřed.
 • Změna směru z broušení vpřed na broušení vzad by mě la ležet v méně osvětlených oblastech plochy. Není-li toto možné, musíte viditelná místa v bodech obratu ve směru původního broušení dokončit ručně.
 • V žádném případě nezůstávejte s rotujícím spuštěným brusným válcem stát nebo neměňte směr pohybu. Tímto by vniknul probrus, který by především při hrubší zrnitosti již nebylo možno následným jemnějším brusivem odstranit. Před koncovými body brusného chodu musí brusný válec v pravý čas pomalu nadzvednut od země.
 • Nepostačí-li výsledek jednoho brusného chodu, tzn. že jsou ještě viditelné nerovnosti, použijte chodu dalšího se stejnou zrnitostí, a to kolmo na právě ukončený výbrus.
 • Po každém brusném chodu vyčistěte pečlivě celou plochu pomocí výkonného vysavače.
 • Poslední výbrus s nejjemnější zrnitostí by mě l být vždy prováděn ve směru dopadu světla – a to samozřejmě s ohledem na vzor pokládky.

Směry broušení ve vztahu k běžným vzorům podkládky

obr. 15 Směry broušení ve vztahu k běžným vzorům podkládky.

Hrubým broušením se odstraní nerovnosti plochy, jemným – stopy po hrubém broušení. Jemné broušení slouží k finální úpravě povrchu před jeho ošetřením. Poslední broušení by mělo být vedeno ve směru dopadu světla, případně konečná broušení jsou vhodná provádět talířovou bruskou.

5. Jemné broušení rotační bruskou

Začínáme brusným papírem nebo mřížkou se zrnitostí P60 a končíme dle požadovaného povrchu u zrnitosti P100 / P120.

V důsledku jistých konstrukčních zvláštností je povrch docílený strojem UNAŠEČ QUATRO mnohem jemnější, než pásovou bruskou stejné zrnitosti.

6. Broušení okrajů a rohů okrajovou bruskou 

broušení podlahy

obr. 16 Okrajová bruska je vedena bez přídavného tlaku krouživými pohyby podél okraje.Při broušení bruskou EDGE (případně MINI EDGE) je právě tak důležité dodržovat pořadí zrnitosti. Stroj se vede krouživými pohyby bez přítlaku podél okrajů plochy. Lze pracovat jak s brusným papírem na přichycení středovým šroubem, tak i s kotoučem na suchý zip, a to od zrnitosti P40.obr. 16 Okrajová bruska je vedena bez přídavného tlaku krouživými pohyby podél okraje.

Aby se zamezilo nekvalitnímu výbrusu (probrusům), musí být stroj během broušení stále v pohybu. Pro potlačení viditelného přechodu mezi plošným a okrajovým broušením je třeba použít stejné zrnitosti brusiva.

U unašeče QUATRO není třeba dbát na směr broušení, lze brousit ve všech směrech

7. Odstranění rýh a vyplnění spár

broušení podlahy

Před posledním broušením (P100 - P120), po důkladném vysátí podlahy se překontrolují rýhy a spáry, které jsou často viditelné až po jemném broušení.

Spáry do šířky cca. 2 mm se celoplošně vytmelí nerezovou špachtlí přípravkem Fugenkittlösung (na bázi rozpouštědel) nebo Mix&Fill (na vodní bázi), což jsou roztoky k přípravě tmelů na parkety, které po smíchání s jemným brusným prachem (z broušení P8O – P100) slouží k vytmelení spár.

Po vytvrzení tmelu se podlaha celoplošně přebrousí P100, buď pásovou, válcovou nebo nejlépe talířovou bruskou s následným broušením P120, případně systémem Scrad s Wing P150.

Pokud jsou spáry mezi jednotlivými prvky širší než 2 mm, je vhodné je vyplnit (vyšpánovat) tenkými lištami ze stejného druhu dřeva, jako je celá plocha podlahy. Špány se do spár vlepují disperzním lepidlem a pozdě ji se přebrousí okrajovou bruskou (P100).

8. Poslední – finální broušení před lakováním/olejováním

broušení podlahy

Při posledním broušení lze v zásadě postupovat jako u broušení jemného. Podle zrnitosti broušení před tmelením spár a podle spotřebovaného množství tmelu se provede volba následující zrnitosti. Při nadměrném nánosu tmelu se doporučuje broušení se stejnou zrnitostí jako před tmelením spár. U různých tmelů je třeba sledovat rychlé opotřebení brusiva, což může vést speciálně u broušení okrajů a rohů k brusným / spáleným stopám. Zejména nevytvrzený tmel způsobuje rychlé zalepení brusného kotouče.

Abychom vytvořili bezvadnou podlahu, je nutno přesně dodržovat a svědomitě provádět jednotlivé kroky. Konečná broušení provádět talířovou bruskou s brusnou mřížkou. Pro plynulý přechod z plošného do okrajového broušení je třeba brousit okraje a rohy stejným brusivem jako celou plochu.

9. Mezibroušení laku

broušení podlahy

Mezibroušení laku je proces, kterým se brousí povstalá (zvednutá) vlákna dřeva po nalakování – zejména laky na vodní bázi.

Mezibrousit lze buď po aplikaci a vytvrzení základního laku pomocí talířové brusky a systému Bona Abrasives Scrad (s papírem P150 – wing) nebo po aplikaci a vytvrzení prvního vrchního laku (cca po 3-4 hod.) pomocí talířové brusky FLEXISAND nebo BUFFER s brusnou mřížkou P120.

10. Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Pokud by se měl povrch dřevěných podlah chránit namísto vrstvami laku olejem a nebo vosky, případně barevně upravovat mořením (steinováním), je zpravidla zapotřebí jemnějšího finálního broušení. Proto je nutno respektovat patřičné technologické návody výrobců olejů, vosků příp. olejovosků.

Po ukončení broušení je nutno respektovat, případně zkontrolovat následující body:

 • Již nesmí být patrné stopy po broušení hrubšího zrna. Nasvícením podlahy halogenovou lampou světla lze tyto stopy najít velmi snadno. Vyskytující se stopy po broušení vystoupí velmi zřetelně po následném namoření, naolejování, případně navoskování podlahy, protože se tato místa barevně odlišují od svého okolí, což by mohlo vést k reklamacím ze strany zákazníka.
 • Pro vyloučení barevných odchylek povrchů hotových naolejovaných, případně navoskovaných dřevěných podlah doporučujeme použít tentýž brousící prostředek pro broušení plochy a okrajů. Pokud se poslední broušení plochy provedlo mřížkou, mě lo by se broušení okrajů provést brusivem o stejné zrnitosti. Rozdílné drsnosti povrchu dřeva vedou po namoření, naolejování, příp. po navoskování k různým barevným tónům (světlý / tmavý tón).
 • Nesmí být patrná poškození povrchu.
 • Na povrchu již nesmí být žádné nečistoty, které by byly pozdě ji zřetelné jako skvrny, různobarevnost nebo šmouhy.

Před zahájením aplikace oleje a vosku je nutno řádně vysát podlahy, okenní parapety, topná tělesa atd. Jemným průvanem se prach víří, usedá na naolejovaný i na navoskovaný povrch a způsobuje jeho znečištění. Při čištění podlahy se může provést ještě jedna kontrola povrchu. Případné vady nebo poškození se musí opravit hned. Asi 30% reklamací parketových podlah se vztahuje na broušení a ošetření jejich povrchu.

Protože jsou nároky zákazníků velmi vysoké, je nutno pro vyloučení následných reklamací respektovat následující body:

broušení podlahy

 • Je možné, že k barevným odchylkám jednotlivých prvků vede rozdílná savost dřeva – záleží na druhu řezu a typu dřeviny.
 • Jen stěží viditelná znečištění musí zákazník tolerovat, protože je z důvodu podmínek na pracovišti nelze zcela vyloučit.
 • Pro zapracování oleje nebo vosku, případně při leštění se použije stroj FLEXISAND nebo BUFFER, opatřené unášecími disky s bílým, červeným, příp. zeleným padem nebo kartáčovými disky s přírodním vlasem. Nanášené množství, postup a doba schnutí se řídí podle pokynů výrobce, případně podle klimatických podmínek. Pro uchování hodnoty dřevěné podlahy se musí respektovat a dodržovat pokyny vztahující se k péči o ni.

(zdroj: manuály pro práci s bruskami firmy Bona)

Boma Parket s.r.o. - vše pro podlahy a podlaháře
Zavři

Napiště nám

Jméno
Telefon
Email
Dotaz
Zavřít vrstvu dotazu.